כתב אישום 

ההליך המשפטי במדינת ישראל נעשה על פי כללים קבועים. ראשית נעשה מעקב אחר אדם החשוד בפלילים על ידי כוחות הביטחון, או שמבוצע פשע מובהק – השלב הראשוני של הליך המשפט הוא הגשת כתב אישום שבה המדינה מתפקדת כקטגור. כך גם רשום בתיעודים השונים: המדינה כנגד פלוני. לתוכן ולביסוס של הכתב יש משמעותית מכרעת בתוצאתה של ההליך המשפטי. הכתב מוגש לתובע שמחליט האם יש עילה לתחילת ההליך הפלילי ומשפטי כנגד האדם. במידה והעבירה שבה מואשם האדם דורשת ענישה החמורה יותר מ-3 שנות מאסר, יש באפשרותו 30 ימים להגשת מסמך נגדי המשכנע לבטל כנגדו את כתב האישום. ובדיוק בשלב זה, נוכחותו של עורך דין חשובה מאוד למחיקת רישום משטרתי. ניתן להגיש כתב כזה גם במסגרת קובלנה פלילית פרטית

המרכיבים של כתב אישום והדרכים לביטולו

כתב האישום כולל את המרכיבים הבאים:

  1. פרטיו המזהים של המואשם – זה כולל שם מלא וכתובת של הנאשם, בית המשפט האחראי להמשך הדין
  2. דבר העבירה – פירוט המעשים ו\או הפשעים שבהם מואשם נמען של כתב האישום. זהו הסעיף החשוב ביותר, משום שעל בסיס מה שנרשם בו ייקבע האם הכתב יעבור לשלב הבא של הליך פלילי.
  3. סעיפי החוק – שעליהם עבר המואשם
  4. ציון העדים – העדים שמהווים את הביסוס להוכחה של אשמת הנאשם.

הגנת עורך דין טובה בתור הדרך לביטול כתב האישום

כאמור, לאחר הגשת כתב אישום למואשם יש 30 ימים להביא את טיעוני הנגד. המעשה החכם ביותר שניתן לעשות במעשה זה (בעיקר אם הכתב אינו נכון או אינו נכון לגמרי) הוא לפנות לעורך דין פלילי בצפון מומלץ שיסייע להפריך את הטענות שבתיאור העבירה ו/או להפר את מהימנותם של העדים בתור גורמים בלתי תלויים ולא מוטים לרעתו של המואשם. עורך הדין הפלילי הינו מומחה מנוסה בתחום המשפטי בכלל ובהתמודדות עם מצבים שונים בהקשר של האישום הפלילי בפרט. באמצעות שיתוף פעולה יעיל עם עורך דין ברמה שלו והאמצעים השונים העומדים בפניו, ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר ובמידת האפשר אף למנוע את המשך ההליכים.

הוספת מאמר לאתר?

    חברה לבניית אתרים חברה לבניית אתרים
    דילוג לתוכן